loading

Mountain View
Monday to Thursday
11:00 AM – 3:00 PM
5:00 PM – 9:30 PM
Friday
11:00 AM – 3:00 PM
5:00 PM – 10:00 PM
Saturday
12:00  – 10:00 PM
Sunday
12:00  – 10:00 PM
San Jose
Monday to Thursday
11:00 AM – 3:00 PM
5:00 PM – 10:00 PM
Friday
11:00 AM – 3:00 PM
5:00 PM – 10:00 PM
Saturday
12:00  – 10:00 PM
Sunday
12:00  – 10:00 PM
RESERVATION NUMBER:
Mountain View
(650) 559-0366

San Jose

(408) 248-3435

Top